Nátěr na beton

Povrch stavebních konstrukcí ať už se jedná o betonové, kamenné nebo cihelné zdivo, které není nijak povrchově ošetřeno je třeba chránit před agresivními látkami obsaženými jak ve vzduchu (oxid uhličitý) tak také v samotné vodě (kyselé deště). Proto je ochranný nátěr proti působení těchto látek důležitou prevencí proti degradaci konstrukce.

Ochranné nátěry

- Nátěry betonu proti karbonataci 
- Chemicky odolné nátěry
- Nátěry proti vodě a chloridům
- Finální estetické nátěry

Nátěry proti karbonataci betonu

Tyto nátěry jsou co nejméně propustné pro oxid uhličitý, nají velký difuzní odpor pro oxid uhličitý a přitom malý difuzní odpor pro vodní páru, aby konstrukce mohla vysychat.

Chemicky odolné nátěry - Epoxidové nátěry

Jedná se o nátěry na bázi epoxidové pryskyřice s vysokou chemickou odolností, překlenující trhliny tak aby zabránili průsaku. Epoxidový nátěr je vhodný jak do průmyslových prostor dílen, provozoven, pracoven, tak i do obytných jako jsou například sklepy, garáže.

Nátěry proti vodě a chloridům

Jedná se o nátěry na bázi silikonů. Vykazuje dobrou přizpůsobivost trhlinám, a to i při dlouhodobém styku s vodou.

Finální estetické nátěry

Nátěry na bázi akrylových kopolymerů ve vodní emulzi. Používá se jako úprava povrchů betonů v různých odstínech.

Nátěr na beton se provádí jak v našem kraji (Karlovarský kraj), tak na konkrétním místě dle odběratele. Další kraje kde jsme již realizovali nátěr na beton: Ústecký kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj a další. Namátkově zmíním také města kde jsme prováděli nátěr na beton: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Praha, Plzeň, Most, Chomutov a další.

Nátěry
Nátěry ocelových konstrukcí
Nátěry střech, průmyslových podlah
Hydroizolační nátěry
Protipožární nátěry

Pískování a nátěr železničního mostu - Hřebeny

obr38.jpg

Podrobnosti:

Místo realizace - Hřebeny - trať Sokolov - Kraslice (Karlovarský kraj)

Obsah prací:

- Tryskání příhradové konstrukce železničního mostu.
- Provední pásových nátěrů.
- Nátěr ocelové konstrukce příhradového mostu.

Termín realizace - červenec, srpen 2014
Prohlédnout foto z realizace