Pískování kovů a stupně čistoty

Pod pojmem pískování popř. tryskání pískem si většina z Vás představí pískování kovů. Pískování kovů je důležitá povrchová úprava povrchu před tím než se nanese nový antikorozní nátěr. Při pískování jsou pod vysokým tlakem nanášeny zrna písku na zrezivělý povrch. Tímto způsobem lze efektivně odstranit veškeré nečistoty, rez a starou barvu (odstranění graffiti). Během pískování lze dosáhnout různých stupňů čistoty povrchu. Dle normy ČSN ISO 8501-1 máme stupně čistoty Sa 1 až Sa 3. Standardně se používá 2,5.

Popis jednotlivých stupňů pískování:
Sa 1 - lehké pískování - při bežném pohledu musí být povrch zbaven viditelných olejů, mastnoty, nečistot, málo přilnavých okují, rzi a nátěrů viz. foto.
Sa 2 - důkladné pískování - při běžném pohledu musí být povrch zbaven viditelných olejů, mastnosty, nečistot, dále většiny okují, rzi a nátěrů. Zbylé nečistoty musí být k povrchu pěvně přilnavé viz. foto.
Sa 2,5 - velmi důkladné pískování - při běžném pohledu je vidět odstranění všech olejů, mastnoty, nečistot, rzi, okují a nátěrů. Zbylé nečistoty jsou na povrchu pouze ve formě tmavých skvrn či pruhů.
Sa 3 - tzv. pískovaní až na kov - používá se zejména pro zinkování nástřikem (metalizace) - kov je zbaven veškerých nečistot, rzi, okují, nátěrů a má jednotný stříbrný lesk viz. foto.


Zreziveni

VLEVO: Míra zrezivění na počátku VPRAVO: Stupeň čistoty Sa 1Sa2

VLEVO: Stupeň čistoty Sa 2 VPRAVO: Stupeň čistoty Sa 3

Pískování kovů se provádí v naší provozovně (Karlovarský kraj), či na konkrétním místě dle odběratele. Další kraje kde jsme již realizovali pískování kovů: Ústecký kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj a další. Namátkově zmíním také města kde jsme prováděli pískování: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Praha, Plzeň, Most, Chomutov a další.

DALŠÍ INFORMACE O TRYSKÁNÍ (PÍSKOVÁNÍ)

Tryskání - pískování
Tryskání ledem, balotinou, pískem

Pískování, žárové zinkování a nátěr mostu - Karlovy Vary

tryskani_reference.jpg

Podrobnosti:

Místo realizace - Karlovy Vary -  OC Varyáda - (Karlovarský kraj)

Obsah prací:

- Pískování konstrukce na Sa3.
- Žárové zinkování metalizací po celé konstrukci.
- Základní vrchní nátěr komplet.

Termín realizace - srpen 2013
Prohlédnout foto z realizace