Reprofilace

Reprofilací betonových prvků se rozumí náhrada veškerého degradovaného betonu a obnovení původního tvaru dílce. Při sanacích betonových, resp. železobetonových, konstrukcí by mělo být postupováno v souladu se systémem evropských norem řady ČSN EN 1504, přičemž by měly být důsledně dodrženy veškeré technologické kroky.

Před reprofilací:

Příprava podkladu (mechanické očištění, otryskání)
Po samotné reprofilaci:
Povrchové úpravy

Při aplikaci reprofilačních materiálů je nezbytné dodržení požadovaných technologických postupů stanovených výrobcem navrhovaných technologií a materiálů.

Sanace betonu a vlhkého zdiva se provádí jak v našem kraji (Karlovarský kraj), tak na konkrétním místě dle odběratele. Další kraje kde jsme již realizovali sanace betonu či vlhkého zdiva: Ústecký kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj a další. Namátkově zmíním také města kde jsme prováděli sanace betonu a vlhkého zdiva: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Praha, Plzeň, Most, Chomutov a další.

Sanace železničního mostku - Oloví

obal.jpg

Podrobnosti:

Místo realizace - Železniční trat Sokolov - Kraslice (Oloví - Karlovarský kraj)
Obsah prací:
- Tryskání betonové konstrukce mostku.
- Tryskání ocelové konstrukce mostku a její oprava.
- Nátěr ocelové konstrukce mostu.
- Výroba ,montáž a následné ošetření zábradlí.
- Reprofilace betonové konstrukce.
- Sanace mostku s finálním ošetřením hydrofobizačním nátěrem.
Termín realizace - srpen 2012


Prohlédnou foto z realizace