Průmyslové nátěry a malby

Čištění, mytí a nátěr střechy


Nátěry střech? Průmyslové nátěry? Umíme, potřebujete poradit?

Aktualizováno 31.10.2023

Chcete konečně nátěr co vydrží?

Nebaví Vás každých pár let střechu přetírat?

Pojďme si vysvětlit celý proces pro kvalitní nátěr.

Příprava povrchu je základ

Základem jakékoliv povrchové úpravy je povrch dobře připravit. To stejné platí pro všechny druhy nátěrů, ať se jedná o dřevo, kov či beton. To je to, co většina uživatelů podcení.

Naprostým minimem pro přípravu povrchu před nátěrem je ocelový kartáč, šmirgl papír a ruční úhlová bruska. Samozřejmě je nutné povrch umýt a odmastit.

Pokud však chceme, aby nátěr měl opravdu nejlepší přilnavost, je nutné povrch kromě umytí a odmaštění ještě opískovat. Jedině takto bude nátěr opravdu pořádně držet. Dále je výhoda, že odpadnou veškeré starosti s ruční přípravou povrchu, která dokáže být, co si budeme povídat, opravdu otravná.

Váleček, štětec a jaká to je vlastně tloušťka?

Poté co je povrch řádně připraven, můžeme aplikovat nátěr. Něco o nátěrech si řekneme níže, nyní Vám povím aplikační metody a správné tloušťky nátěrů.

Standardem v českých kotlinách je klasicky „dvakrát natřít“, přičemž v horším případě se obě vrstvy natírají stejnou barvou. V tom lepším případě se použije správně základní a vrchní nátěr, nepoužije se už ale správná tloušťka barvy. To je druhý nejčastější problém, proč Vám nátěr správně nedrží.

Pokud totiž povrch natřeme např. válečkem či štětcem dvakrát, výsledná vrstva je pouze cca 80mikronů barvy. To opravdu není adekvátní tloušťka pro to, aby nátěr vydržel. A už vůbec ne venkovní nátěr, jako jsou nátěry střech.

Tloušťky barev se samozřejmě liší podle druhu nátěrové hmoty.

Stručně řečeno, zdvojnásobte vrstvy - každá vrstva 2x, tzn. 2x základní nátěr a 2x vrchní nátěr. Takto při natírání válečkem dostanete vrstvu cca 160 mikronů, která je pro venkovní nátěr již povětšinou přijatelná.

Stříkání je rychlejší a zábavnější

Dovedete si představit, že radši používáme stříkání, než ruční aplikaci. Ta může být oproti stříkání dost zdlouhavá.

Dá se říci, že se dělí na dva druhy, vzduchové a bezvzduchové.

Nástřik nátěru vzduchovou pistolí

Vzduchové stříkání

Tento způsob je na preciznější práci, proto se nejčastěji využívá v autolakovnách. Při venkovním natírání ho často asi neuvidíte. Při jedné vrstvě lze aplikovat zhruba 40 mikronů barvy.

Bezvzduchové airless stříkání

 Technikou airless je na rozdíl od vzduchového stříkání barva materiálu rozprašována vysokým tlakem bez použití vzduchu. Elektricky, pneumaticky poháněná pumpa tlačí nastavené množství barvy až o tlaku 250 baru skrz stříkací trysku. 

U této technologie nedochází k tak velkému rozstřiku barvy. Použitím správné trysky je možné aplikovat veškeré malířské materiály renomovaných výrobců, od maleb až po laky a impregnační prostředky.

Hlavní výhody oproti klasickým metodám aplikace:

 • větší nanesená vrstva materiálu, běžně 100 mikronů na jednu vrstvu
 • rychlé malování velkých ploch
 • rychlé a kvalitní vymalování špatně dostupných míst
 • perfektní povrchy – žádné bubliny a deformace v povrchové vrstvě 

Průmyslové a antikorozní nátěry děláme nejčastěji

Tryskání vodou a celoplošný antikorozní nátěr kolesového rypadla KU800

Nanášení nátěrových hmot je aplikováno na povrch za účelem povrchové ochrany. Při provádění nátěrů je nutné dodržet hodnoty teplot, vlhkostí a rosného bodu, které jsou uvedeny v technické dokumentaci nátěrových hmot a dle platných norem.

Ocelové konstrukce patří v technické praxi mezi nejpoužívanější materiály. Pro dosažení ochrany proti korozi, jsou obvykle ocelové konstrukce povrchově upravovány. A velice často je pro povrchové úpravy využíván právě antikorozní nátěr. 

Aby antikorozní nátěr dobře ochránil ocelovou konstrukci, je vhodné držet se základních pravidel pro nátěry:

 • Dobře zvolit barvy
 • Pečlivě připravit podklad pro nátěr
 • Správně provést technologický postup k danému nátěrovému systému, související s nátěrem ocelové konstrukce


Výběr barev závisí na požadované životnosti a na podmínkách, které na kovovou konstrukci během jejího života působí. Rozhodně je nutno vzít v úvahu o jaký kov se jedná.

Naše firma používá nátěrové hmoty jak od tuzemských (Industry Coats, Rokospol, Colorlak, Simat, BL Praha, BASF-PCI…), tak i zahraničních (Hempel, Feidal, Tikkurila, Ameron, Jotun, Chemolak...) renomovaných výrobců.


Jaký zvolit nátěr na beton?

Povrch stavebních konstrukcí ať už se jedná o betonové, kamenné nebo cihelné zdivo, je třeba chránit. Zejména před agresivními látkami obsaženými, jak ve vzduchu (oxid uhličitý), tak také v samotné vodě (kyselé deště). Proto je ochranný nátěr proti působení těchto látek důležitou prevencí proti degradaci konstrukce.

Ochranné nátěry:

 • Nátěry betonu proti karbonataci 
 • Chemicky odolné nátěry
 • Nátěry proti vodě a chloridům
 • Finální estetické nátěry

Nátěry proti karbonataci betonu

Tyto nátěry jsou co nejméně propustné pro oxid uhličitý, mají velký difuzní odpor pro oxid uhličitý a přitom malý difuzní odpor pro vodní páru, aby konstrukce mohla vysychat.

Chemicky odolné epoxidové nátěry

Jedná se o nátěry na bázi epoxidové pryskyřice s vysokou chemickou odolností, překlenující trhliny tak aby zabránili průsaku. Epoxidový nátěr je vhodný jak do průmyslových prostor dílen, provozoven, pracoven, tak i do obytných jako jsou například sklepy, garáže.

Nátěry proti vodě a chloridům

Jedná se o nátěry na bázi silikonů. Vykazuje dobrou přizpůsobivost trhlinám, a to i při dlouhodobém styku s vodou.

Finální estetické nátěry

Nátěry na bázi akrylových kopolymerů ve vodní emulzi. Používá se jako úprava povrchů betonů v různých odstínech.

Ochranný nátěr betonu aplikace válečkem

Protipožární nátěry

Funkce těchto nátěrů je zřejmá již z jejich názvu (protipožární nátěry), nicméně je nutné si k tomu něco říci.

Chránit si své dřevostavby před ohněm se snažili již ve středověku např. pomocí vápna, hlíny, či máčením v roztocích soli. Dnes se protipožární nátěry nepoužívají pouze na dřevěné konstrukce, nýbrž i ocelové, a také máme podstatně sofistikovanější metody.

Řekněme, že existují tři druhy protipožárních nátěrů.

 • a) zábranové (zejména na ochranu kabelových rozvodů, plastů)
 • b) intumescentní (zpěnitelné, dnes nejrozšířenější, používáme na ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, ale také kabely, či železobeton)
 • c) sublimující (velmi efektivní, ale také velmi drahé, proto nejsou téměř vůbec rozšířené)

Pro většinu budou důležité zejména protipožární nátěry zpěnitelné, které se využívají v mnohých případech. Ačkoliv je jejich cena oproti klasickému antikoroznímu nátěru poměrně velká, je nutné myslet na to, že pořízením protipožárního nátěru si můžeme ušetřit velké náklady v případě vzniku takového požáru.  

Je dobré si avšak říci, že většina protipožárních nátěrů je specifikována nějakou garantovanou odolností např. 30 nebo 60 minut. To znamená, že po natření dřevěného srubu požárním nátěrem, není srub nehořlavý, nýbrž odolný proti ohni danou stanovenou dobu. 

U ocelových konstrukcí je nutné dbát rad odborníka a nechat si od něj spočítat v jaké vrstvě a jaký nátěr bude použit, neboť hrají roli různé ocelové třídy a tloušťka materiálu. U dřevěných konstrukcí tloušťku nezměříme, neboť se nám vsákne do dřeva.

Pro konkrétní výběr a realizaci protipožárního nátěru se nás nebojte kontaktovat.

Hydroizolační nátěry

Hydroizolační nátěry se dají nazývat také jako ochranné nátěry proti vodě a vlhkosti. Hydroizolační nátěry používáme nejčastěji na zatěsnění střech, balkonů, fasád, výtahových šachet, oken, podlah či krovů.

Modelové případy:

Často se může stávat, že najdete ve zdi nějaké praskliny, či póry a tam Vám bude protýkat dešťová voda. „Co s tím?“ si říkáte. Chce to nanést hydroizolační nátěry.


Nebo jste na členské schůzi svého bytového družstva zjistili, že Vám v panelovém domě prosakuje podzemní voda do výtahové šachty a řešíte právě co s tím. Poradíme a pomůžeme, chce to hydroizolační nátěr.


Také třeba máte na zahradě zděný bazén, který má již svá nejlepší léta za sebou a protýká z něj voda ven. Opět je třeba zřídit kvalitní hydroizolaci.


Obecně je dobré ale říci, že je tato problematika poněkud hodně komplexní s hodně způsoby řešení a proto je lépe přenechat své starosti na obornících.

Na pravé straně naleznete telefonní číslo, na které se můžete kdykoliv obrátit.

Nátěry střech

Stejně jako je nutné pečovat o ocelové či dřevěné konstrukce, stejně tak je nutné pečovat i o jejich střechy.

Kvalitní nátěr výrazně prodlouží životnost střechy a celkového objektu. Nejčastěji je nutné provést nátěry plechových střech, které podléhají korozi, nicméně bychom neměli opomínat ani střechy taškové, či lepenkové.

 Mnohdy postačí k tomu, aby střecha hezky vypadala, pořádně umýt a očistit vysokotlakou vodou. O tom více v článku Čištění a mytí. Pokud i přesto nebudete s výsledkem spokojeni, můžeme Vaší střeše dát nový kabát, který bude dobře vypadat a dlouho vydrží.

Nátěry průmyslových podlah

Ať se jedná o výrobní či skladovací halu, požární, bezpečnostní a hygienické normy určují jasný požadavek na určitý vzhled a funkčnost průmyslových podlah. Nejčastěji se jedná to, že povrch průmyslových podlah musí být protiskluzový, abychom minimalizovali sklouznutí a zranění osob.

Dále musí mít nátěry těchto podlah dobrou přilnavost a mechanickou odolnost proti otěrům. V neposlední řadě i schopnost nepropustit skrz podlahu případné vylité chemikálie.

Bezpečnostní normy dále říkají, že musí být jasně natřeny různé barevné signální a ochranné prvky, příkazové cedulky, zákazy atp. Jedná se o spoustu různých faktorů a výběr správného druhu barvy a nátěru není tak jednoduchý. 

Máme v tomto odvětví více než 30 let praxe a rádi Vám se zrealizováním nátěrů průmyslových podlah pomůžeme.

Epoxidový nátěr podlahy garáže

Naše firma nabízí:

 • kompletní natěračské práce, nátěry ocelových konstrukcí, nátěry střech a fasád a opláštění průmyslových hal.
 • syntetické, epoxidové a polyuretanové nátěry dle zadání odběratele, popř. dle vlastního nátěrového systému do korozního prostředí C2-C5 80-140Kč bez DPH /m2/ 1 nátěr tl. cca 80 mikronů


Ceny jsou pouze orientační, konkrétní částka je závislá na druhu použité nátěrové hmoty a tloušťky nátěrové vrstvy. Na požádání rádi poradíme a zpracujeme individuální cenovou nabídku, včetně množstevních slev.

Nátěry se provádí v naší provozovně (Karlovarský kraj), či na konkrétním místě dle odběratele. Další kraje kde jsme již realizovali nátěry: Ústecký kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj a další. Namátkově zmíním také města kde jsme prováděli nátěry: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Praha, Plzeň, Most, Chomutov, Brno, Hradec Králové, Pardubice a další.

Pokud stále něco nevíte, kontaktujte nás.

Mezitím se můžete podívat na pískování - přípravu povrchu před nátěry, či na zinkování nástřikem, které vydrží nereznout bezkonkurenčně dlouho.

Dokončili jsme více než 100 projektů, bude ten Váš další?

ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU ZDARMA